JAARLIKSE AHi WES-KAAP SAKEKAMER KOMPETISIE 2018/2019

Die jaarlikse Wes-Kaap Sakekamer kompetisie word vanjaar in twee (2) kategorieë geloods, naamlik om Sakekamer van die jaar trofee en die Opkomende sakekamer van die jaar trofee. Hiermee saam die volledige stelle dokumente vir al 2 kategorieë soos hieronder uiteengesit en u moet asb u keuse van inskrywing uitoefen volgens die voorskrifte onder elke kategorie hieronder.

U inskrywings moet ons teen nie later as Maandag, 26 Augustus 2019 bereik nie.

 1. Sakekamer kompetisie om die Sakekamer van die Jaar Trofee: Groot sakekamers met 'n ledetal van 100 en meer, ding mee om die Sakekamer van die Jaar Trofee, en word versoek om AANHANGSEL A te voltooi.
 2. Opkomende Sakekamer van die jaar trofee: Nuwe intredende sakekamers, (ongeag die grootte of ledetal van sodanige sakekamers), wat minder as 2 jaar in bedryf is, ding mee in dié kompetisie en word versoek om AANHANGSEL B te voltooi. Hierdie kategorie bied nuwe sakekamers die geleentheid om betrokke te raak by die kompetisie.
 3. Die beoordeling sal deur ‘n onafhanklike kommitee asook n elektroniese stemproses behartig word.

NOTAS:

 1. Die kompetisie strek van Algemene Jaarvergadering tot Algemene Jaarvergadering, dus geld die datums van Maart 2018 tot 6 September 2019 vir dié jaar se kompetisie as raamwerk en tydperk.
 2. Riglyne vir inskrywings:
  • Sakekamers moet alle stawende dokumentasie soos op die inskrywingsvorm versoek, by die kompetisievorms invoeg. U moet noukeurig u stawende dokumente vir elke kategorie apart en duidelik aandui en inbind in u inskrywings.
  • Sakekamers het die opsie om inskrywings in gebinde formaat na die AHI se Wes-Kaap kantoor te koerier en dit aantreklik en gebruikersvriendelik voor te berei; OF Indien u die inskrywing in elektroniese formaat wil indien, is u welkom om dit aan te stuur aan Marile Barnard (info@ahiwc.com).
  • Die gehalte van u inskrywing en die aanbied daarvan speel ‘n rol by beoordeling.
  • Die trofeë sal tydens die AHi Wes-Kaap WESKUS Kongres aan die wenners in al 2 kategorieë oorhandig word.
  • Versend asseblief u inskrywings vir aandag Marile Barnard wat dit sal ontvang en aan die beoordelingskomitee sal oorhandig op of voor 26 Augustus 2019.

  U is baie welkom om navrae oor enige onduidelikhede te rig aan Marile by info@ahiwc.com.

  Laai die registrasie en nominasie vorm af in Word of PDF formaat en voltooi volledig. Skandeer dan elke bladsy en laai dit hier onder op. Jy kan ook jou vorm email na info@ahiwc.com.

BESPREEK